Vochtdoorslag verhelpen

Saneringen en schilderwerk.